Adatvédelmi nyilatkozat

1. A www.hellobella.hu honlapot (továbbiakban „Honlap”) a Newgency Kft. (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 48.; cégjegyzékszám: 01 09 682702; adószám: 11909305-2-41; központi e-mail cím hello@newgency.hu; telefonszám: 06-20-291-8849; adatkezelési nyilvántartási törzsszám NAIH-95383/2016; képviseli: dr. Práth Károly ügyvezető) a továbbiakban “Newgency”) tartja fenn és maga üzemelteti

2. Newgency, aki a honlapon regisztrálók, vásárlók vonatkozásában egyben Adatkezelő is – ügyfelei és a www.hellobella.hu weboldalon (továbbiakban „Honlap”) regisztráló, vásárló látogatói (továbbiakban „Regisztrálók”) személyes adatait tiszteletben tartja és az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak, különösen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) rendelkezéseinek eleget tesz.

3. A honlapon regisztrálók, vásárlók önkéntesen regisztrálnak és az adataik önkéntes megadásával kifejezetten hozzájárulnak, hogy azokat Newgency visszavonásig a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célok érdekében kezelje és ezen célok érdekében, számukra különböző marketing üzeneteket, ajánlatokat, hírleveleket küldjön, a Regisztrálók által kért szolgáltatásokat teljesítse (pl., személyre szabott tartalom, webáruházi megrendelés) és nekik közvetlenül szolgáltatásokat, termékeket kínáljon fel.

4. Newgency adatgyűjtésének további célja, hogy a Newgencyt, a Honlapot és ezek szolgáltatásait, valamint az üzemeltetett webáruházat és az ott elérhető termékeket jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített módon népszerűsítése, értékesítése és szolgáltatásait fejlessze. A gyűjtött adatokat is ennek, valamint a Regisztrálókkal való kommunikáció és megrendeléseik teljesítése illetve ebből fakadó kötelezettségei biztosítása érdekében kezeli.

5. Newgency a Regisztrálók adatait harmadik félnek nem adja ki.

6. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, továbbá gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

7. A Regisztrálóknak bármikor lehetősége van arra, hogy a saját adatainak kezelését Newgencynek korlátozás, feltétel és indoklás nélkül megtiltsák, melynek módja a Regisztráló által a hello@hellobella.hu e-mail címre írt és elküldött, saját adataira vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonó nyilatkozat, mely Newgency írásos visszaigazolásával válik hatályossá, mert csak így bizonyítható, hogy a tiltó nyilatkozatot Newgency megkapta.

8. Amennyiben Regisztrálóknak Newgency adatkezelésével, vagy a Newgency Kft-vel kapcsolatos egyéb kérdése van, melyre a honlapon, így különösen a honlapon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban nem kap választ, kérjük, küldje el a hello@hellobella.hu e-mailcímre és megválaszoljuk.

9. Jogorvoslati lehetőség. Amennyiben a regisztrálók elégedetlenek Newgency adatkezelési gyakorlatával és panasszal vagy jogorvoslati lehetőséggel kívánnak élni, úgy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), vagy a Fővárosi Bírósághoz címzett beadványukkal tehetik meg.