Felhasználó Belépés | Regisztráció Fodrászoknak Belépés | Regisztráció

Jogi feltételek

1. A www.hellobella.hu honlapot (továbbiakban „Honlap”) a Newgency Kft. (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 48.; cégjegyzékszám: 01 09 682702; adószám: 11909305-2-41; központi e-mail cím hello@newgency.hu; telefonszám: 06-20-291-8849; adatkezelési nyilvántartási törzsszám NAIH-95383/2016; képviseli: dr. Práth Károly ügyvezető) a továbbiakban “Newgency”) tartja fenn és maga üzemelteti.


2. A honlaphoz való hozzáférést és a használatát az alkalmazandó jogszabályok és a jelen dokumentumban foglalt jogi feltételek szabályozzák.


3. A honlap magyarországi lakosoknak és Magyarországon székhellyel rendelkező szervezeteknek szól, továbbiakban „Látogató”.


4. Látogató a honlap látogatásával elfogadja a jelen jogi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrál a honlapon. Amennyiben a jogi feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne látogassa honlapunkat!


5. Newgency bármikor jogosult a jogi feltételek megváltoztatására. Ezért kérjük, a honlap Jogi feltételek aloldalának látogatását rendszeresen tegye meg annak érdekében, hogy az adott időszakban hatályos jogi feltételeket megismerhesse.


6. A honlapon található saját tartalomhoz (szöveg, kép, adatok, struktúra, eljárás, stb.) fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog a Newgencyt illetik meg. A honlaphoz történő hozzáférés, vagy a honlap használata más számára semmilyen jogot, ezen belül szellemi tulajdon-, hasznosítási, vagy felhasználási jogot nem keletkeztet.


7. A honlapon található egyes megjelöléseken, adatokon, információn, cikkeken, logokon a Newgency-nek, vagy partnereinek védjegy-, vagy más szerzői jogi oltalma áll/állhat fenn, így a honlapon való szerepeltetésük csak a látogatók tájékoztatására szolgál. A honlap semmilyen tartalmi eleme nem értelmezhető úgy, hogy Newgency akár kifejezetten, akár hallgatólagosan, engedélyezné harmadik félnek a honlap bármilyen szerzői jogi védelem alá tartozó elemének Newgency írásos engedélye nélküli felhasználását.


8. A honlap kizárólag személyes időtöltésként és tájékozódási céllal látogatható.


9. A honlapon közzétett saját tájékoztatás tekintetében Newgency szavatolja, hogy a tájékoztatás megfelel a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben foglalt feltételeknek.


10. A honlap tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért Newgency nem vállal felelősséget.


11. Sem Newgency, sem a honlapnak helyet adó szerver üzemeltetője (továbbiakban, Szerver Üzemeltető) nem vállal helytállást azért, hogy a honlap, illetve a szerver, amely a honlapot hozzáférhetővé teszi, vírusmentes, illetve mentes kár okozására alkalmas alkotórészektől.


12. Sem Newgency, sem a Szerver Üzemeltető nem áll helyt a honlap hibamentes, és folyamatos működéséért, és azért sem, hogy a honlap működésével kapcsolatban észlelt hibákat azonnal kijavítja. Ha a honlap használata azzal az eredménnyel jár, hogy a Látogató nem pontos információt kap, vagy a Látogató érdekeltségében adatokat, vagy eszközöket kell javítani, vagy kicserélni, ezen pontatlan információkért, annak következményeiért, az esetleges javítások, vagy kicserélés költségeiért sem a Newgency, sem a Szerver Üzemeltető nem vállal felelősséget.


13. Newgency nem szavatolja a honlapon hozzáférhető információ teljességét és pontosságát. A honlap tartalmát a Newgency az adott formában jeleníti meg, ezért semmiféle szavatosságot vagy jótállást nem vállal, mely hangsúlyosan érvényes a látogatói, regisztrált felhasználói által az oldalon közzétett tartalomra, hozzászólásra


14. Newgency jogosult a honlap bármilyen tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására, törlésére, bizonyos hozzáférések megszüntetésre, melynek bármilyen következményéért semmilyen felelősséget nem vállal és ebből eredeztetett követelést nem teljesít. A honlapot a Newgency üzleti szempontjai szerint időről-időre frissíti, de ettől függetlenül a honlapon szereplő tartalom elavult is lehet, tartalmának rendszeres frissítésére a Newgency semmiféle kötelezettséget nem vállal. A Newgency a jogszabályok által megengedett lehető legszélesebb körben kizár minden, a honlappal kapcsolatban felmerülő kártérítési, szavatossági és jótállási igényt.


15. Newgency a részére a honlapon keresztül küldött vagy továbbított leveleket és anyagokat nem bizalmas és nem védett anyagként kezeli és azok a Newgency tulajdonát képezik. Bármilyen levélnek, vagy anyagnak a honlapon keresztül történő elküldésével, vagy továbbításával Látogató, küldő beleegyezik abba, hogy a Newgency az anyagot a honlapon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt célra felhasználja.


16. Newgency nem köteles a honlapon keresztül küldött üzenetek megválaszolására, tárolására, elektronikus küldemény vagy bármilyen más neki küldött anyag fejében térítés fizetésére.


17. Kérjük, minden Látogató, küldő tartózkodjon mindennemű hamis, törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, vagy bármely olyan anyag, információ, adat honlapra történő feltöltésétől, vagy Newgency-nek való továbbításától, amely bűncselekménynek vagy jogsértésnek minősül, vagy megtévesztésre alkalmas. Az ilyen tartalmú adatokat, információkat, hozzászólásokat a Honlap adminisztrátora azonnal törli, annak közzétevőjének regisztrációját megszünteti.


18. A jelen jogi feltételekre a magyar jog az irányadó. A honlaphoz való hozzáféréssel és annak használatával a Látogató és Regisztráló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk.


19. A jelen jogi feltételek 2015. november 18-tól hatályosak.